Sổ Đỏ

Tên gọi khác là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Loại hình được cấp sổ đỏ là đất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, đất ở nông thôn…

Sổ Hồng

Loại sổ này do bộ xây dựng ban hành. Loại này mang ý nghĩa là giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và sử dụng đất rất rõ ràng.