Nhà đất là tài sản có giá trị rất lớn. Vì vậy, việc mua bán cần phải cần trọng. Trong đó, yếu tố pháp lý là yếu tố quan trọng nhất giúp chứng nhận giao dịch mua bán thành công. Người mua cũng như người bán cần lưu ý đến việc trao quyền sở hữu khi mua bán được sở hữu trên cơ sở pháp luật công nhận.

Yếu tố này cũng rất quan trọng. Giá cả ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi và lợi ích của người tham gia mua bán bất động sản. Cần giao dịch tiền chính xác và phù hợp với mức giá của thị trường.