Kinh doanh bất động sản là gì

Đây là hoạt động sử dụng bất động sản làm hàng hóa để trao đổi, mua bán. Quá trình mua vào và bán ra người kinh doanh sẽ nhận được thu nhập là chênh lệch giữa hai quá trình này. Hiện có 2 loại kinh doanh chính sau đây:

Nghề môi giới nhà đất

Đây là hình thức cung cấp và giới thiệu, kết nối giữa người bán và người mua với nhau khi có nhu cầu về mua bán bất động sản. Người môi giới sẽ kết nối những người bán có đặc điểm nhà đất phù hợp với nhu cầu của người mua. Khi giao dịch thành công, người môi giới sẽ được hưởng hoa hồng từ công việc đó.

Đầu tư nhà đất

Người thực hiện công việc này thường là mua sẵn một số bất động sản với giá tốt. Sau đó bán lại với giá cao hơn để ăn chênh lệch. Hình thức này tuy rủi ro hơn nhưng cũng có nhiều lợi nhuận hơn.